Oferta

PPM Biuro Geodezyjne oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych, dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Geodezyjna obsługa inwestycji:
 • Kompleksowa obsługa inwestycji na każdym etapie:

– projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej,

– geodezyjne opracowanie projektu budowlanego,

– pomiary realizacyjne budynków i budowli,

– inwentaryzacja powykonawcza elementów konstrukcyjnych,

– inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli.

 • Pomiary osiadań budynków,
 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli lub podłoża,
 • Pomiary objętości mas ziemnych.
 • Pomiary pionowości obiektów wysmukłych.
 • Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych (np. suwnice, szyby windowe, wieże).
 • Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.
 • Inwentaryzacja architektoniczna (rzuty, przekroje, elewacje).
 • Nadzór geodezyjny inwestycji.
 • Inne nietypowe pomiary w zależności od potrzeb klienta, niezbędne w procesie inwestycyjnym.
 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne:
 • Mapy do celów projektowych.
 • Aktualizacja mapy zasadniczej.
 • Tyczenie obiektów budowlanych.
 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli.
 • Wyodrębnienie samodzielności lokalowej.
 • Inne nietypowe pomiary sytuacyjno – wysokościowe według wskazań klienta.
 1. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych:
 • Podziały nieruchomości.
 • Wznowienie znaków geodezyjnych.
 • Wyznaczenie punktów geodezyjnych.
 • Rozgraniczenie nieruchomości.
 • Badanie ksiąg wieczystych.
 • Wykazy synchronizacyjne.
 • Inne mapy do celów prawnych według potrzeb klienta.

Szczegóły prac geodezyjnych, w szczególności koszty i termin wykonania zlecenia, ustalane są z każdym klientem indywidualnie.  Cenimy sobie rzetelną wycenę z podaniem realnego czasu wykonania zlecenia. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego dzwoniąc pod podany na stronie numer telefonu bądź poprzez formularz kontaktowy.