Mapa do celów projektowych pod rozbudowę zakładu VALEO w Chrzanowie

Sporządzenie mapy do celów projektowych terenu o pow. 27ha wraz z pomiarami inżynierskimi elementów istniejącej konstrukcji zakładu (tj, suwnica, konstrukcja stalowa, rzędne wysokościowe posadzki)